C O N S F Y
AKRİDA TEKSTİL

DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz

Akrida olarak inandığımız, varlığımızı üzerine inşa ettiğimiz ve bize kılavuzluk eden değişmez temel değerlerimiz şunlardır:

 • Yenilikçilik ve Değişime Açıklık
 • İnsana Değer ve Adalet
 • Helal Kazanç ve Dürüstlük
 • Müşteri İhtiyaç ve Memnuniyeti Merkezli Yaklaşım
 • Hız ve Sonuç Odaklı Çalışma
 •  

 

Kurum Kültürümüz:

Bizler, Güzel Efendimiz Muhammed’ul Emin’in (SAV) ticari hayatında benimsediği;

 • Yalan söylememe,
 • Emanete hıyanet etmeme, sözünden dönmeme,
 • İşçiye hakkını teri kurumadan teslime etme,
 • İş hayatında barış, huzur ve adaleti ön plana çıkarma ilkelerini ile “Dürüst ve güvenilir tacir Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir” düsturunu miras alıp her koşulda yol haritası olarak benimseyerek, hayırlı kazançlar elde etmekte kararlıyız. Dolayısıyla tüm iş arkadaşlarımızdan öncelikli olarak kurumumuzun temelini oluşturan ve hassasiyet gösterdiğimiz bu değerli kültür mirasını korumalarını, davranış ve çalışmalarıyla da örnek olmalarını bekleriz.

Belirttiğimiz temel kültürümüzle birlikte Akrida’da tüm çalışanların ve yöneticilerin benimsemesi, inanması ve uygulaması gereken kurum kültürümüzü ise aşağıdaki maddelerle ifade edebiliriz:

 • Yürüttüğü her faaliyetinde doğruluk, dürüstlük ve güvenilirliği rehber edinen,
 • Tüm çalışmaların etkin yazılı iletişim üzerinden yürüdüğü, sözlü iletişimde anlaşılırlığın ve nezaketin hâkim olduğu,
 • Şirket içinde ve dışında, düşünce ve davranış biçimlerinde kurumsal kimliğini ve kalite standartlarını yerleştirmiş,
 • İş süreçleri ile ilgili tüm bilgi ve aşamaların kayıt altına alındığı ve kurumsal hafızada saklandığı,
 • Sürekli gelişim anlayışıyla iş süreçlerine ve bu doğrultuda sonuçlara odaklanan,
 • Nitelikli işgücünü bünyesinde bulunduran,
 • Tüm çalışmalarına ekip ruhu ile sinerji katan,
 • Kurumdaşlık ve arkadaşlık bağlarının güçlü olduğu,
 • Değişime açık ve yenilikçi,
 • Yetki ve sorumluluk delege edebilen / verebilen / alabilen,
 • Çalışanlarının gerektiğinde inisiyatif alabildiği,
 • Problemleri çözümsüzmüş gibi dile getirmeyen, problem değil çözüm üretebilen,
 • “Bu bizim işimiz” felsefesine katkı sağlayan bireyleri barındıran,
 • Sektöründeki gelişmeleri takip edip değişimlere adapte olabilen, proaktif ve çevik davranabilen,
 • İnsan haklarını tüm işlerinde ön planda tutan,
 • Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin haklarını gözeterek adaleti düşünen ve sağlayabilen,
 • Tüm çalışanların kurum çıkarlarını kendi çıkarları gibi düşündüğü,
 • Yapılan işlere tüm çalışanların beyin ve gönül gücünü kattığı, disiplinli bir iş ortamı oluşturduğu,
 • Yaptığı işlerde pratik, doğru, hızlı ve zamanında çalışan,
 • Kurum dışındaki sosyal ortamlarında, ahlâkı, davranışları ve hitabeti ile örnek olan çalışanların yer aldığı,
 • Çevresiyle iyi ilişkiler kuran ve sağlıklı işbirliklerini temel alan,
 • İnançlarımızın yaşamımızın her alanında geçerli olan prensipleri gereği kredi / faiz, yalan bilgi / aldatma ile satış yapma, topluma ve kişisel sağlığa zararlı ürünlerin satışı vb. haram yol ve yöntemlerden hiçbir zaman haksız gelir ve / veya çıkar edinmeyi hedeflemeyen, her faaliyetini ve tutumunu helal kazanç prensibi üzerine inşa eden bir kurumdur.