C O N S F Y
akrida 3 Nisan 2024 0 Comments

Sektörel bakışın konuğu olduk. Elif Didem Danacıoğlu Sektörel bakış hoş geldiniz ben Elif Didem Danacıoğlu, iş dünyasıyla sektörleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Akrida Tekstil Genel Müdürü Yavuz Özdemir ile birlikteyiz. Aynı zamanda BTSO Meclisi üyesi ve TOBB

akrida 23 Mart 2024 0 Comments

KOBİ OSB’ye ihtiyacımız var Dünya ekonomisi herkesin malumu. Şu an fuar dünya ekonomisiyle orantılı, çok keyifli değil ama çok çok kötü de değil. Özellikle Kızıldeniz’deki ulaşımla alakalı, mal ulaşımıyla alakalı durumun artı yönde Türkiye’ye etkisi oldu. Birçok

akrida 23 Mart 2024 0 Comments

2023 yılını değerlendirdiğimizde firmalar; piyasa kredisi ve özsermayenin değerini geçtiğimiz senelere göre net bir şekilde idrak etmiş oldu. Bankaların mantıklı finansal partnerler olmadığını gelişen piyasa koşullarında her ölçekte işletme derinden tecrübe etti. Özellikle hazır giyim grubunda pazarın

akrida 23 Mart 2024 0 Comments

Fiyat Avantajımızı Kaybettik Bir taraftan, tüm dünyayı etkileyen pandemi, farklı coğrafyalarda çıkan savaşlar, devletler arası anlaşmazlıklar ve bunların sosyal ve ekonomik alanlarda oluşturduğu krizler, darboğazlar. Tüm dünyayı, tüm sektörlerde olumsuz etkileyen bu gelişmeler, dünya tekstil ve moda

Kumaşın Tarihçesi Kumaşın tarihçesi, insanlığın varoluşundan itibaren giyim ihtiyacını karşılama çabasıyla başlar. İlk dönemlerde, insanlar avladıkları hayvanların derilerini veya bitkilerin liflerini kullanarak kaba kumaşlar üretmişlerdir. Bu basit kumaşlar, korunma ihtiyacının yanı sıra toplumlar arasında farklılık ve kimlik

İki farklı maddenin birbirine sürtünmesi yoluyla aralarında oluşan elektron transferinin, bu maddeler birbirinden ayrıldığında ortaya çıkardığı ve çok yüksek voltajlara ulaşabilen elektrik akımı ile oluşturabileceği zararların önüne geçmek adına üretilen, risk önleyici ürün grupları arasına girer. Günlük

BURSA ‘ TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL Bursa, Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri olarak bilinir ve tekstil endüstrisi de şehir ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturur. Bursa’da tekstil sektörü, yıllardır geleneksel ve modern üretim yöntemleriyle faaliyet göstermektedir. Bursa’nın tekstil sektörü,

Kuşak kavramı ile ilgili son asırda gündem olan ve belirli zaman aralıklarıyla insanların sosyokültürel, kişisel ve ruhsal anlamda analizleri yapılıp, birçok fikir ortaya atılmıştır. Kuşaklar, benzer olayları yaşayan insan topluluklarından oluşur. TDK Felsefe Terimleri Sözlüğü; bir terim

Değişen ve Dönüşen Dünyada firmalar açısından Stratejik Yönetim ve Swot Analizinin Önemi Dünyada globalleşme, bilgiye verilen önemin artması ve teknolojik yenilikler; ülkeleri, kurum ve kuruluşları daha iyi performans sergilemeye zorlamaktadır. Bu nedenle, yönetimin ve stratejinin önemini şu günlerde gündem

  • 1
  • 2